Tìm thấy 303 thủ tục

Một phần (Trực tuyến)
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (cấp huyện).
Toàn trình
Cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật
Một phần (Trực tiếp)
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Một phần (Trực tuyến)
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp
Toàn trình
Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Một phần (Trực tiếp)
Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình
Một phần (Trực tiếp)
Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm
Một phần (Trực tiếp)
Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm
Một phần (Trực tiếp)
Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm
Toàn trình
Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.
Một phần (Trực tiếp)
Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
Một phần (Trực tuyến)
Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Một phần (Trực tiếp)
Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Toàn trình
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
Toàn trình
Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
Loading...