Tìm thấy 340 thủ tục

Trực tuyến một phần
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (cấp huyện).
Trực tuyến một phần
Cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật
Trực tuyến một phần
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Trực tuyến một phần
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp
Trực tuyến toàn trình
Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Trực tuyến toàn trình
Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình
Trực tuyến toàn trình
Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm
Trực tuyến toàn trình
Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm
Trực tuyến toàn trình
Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm
Trực tuyến toàn trình
Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.
Trực tuyến một phần
Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
Trực tuyến một phần
Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Trực tuyến một phần
Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Trực tuyến toàn trình
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
Trực tuyến toàn trình
Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
Loading...