Tìm thấy 86 thủ tục

Một phần (Trực tiếp)
Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Một phần (Trực tiếp)
Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết
Một phần (Trực tiếp)
Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Một phần (Trực tiếp)
Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam
Một phần (Trực tiếp)
Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục
Một phần (Trực tiếp)
Phê duyệt liên kết giáo dục
Một phần (Trực tiếp)
Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại
Một phần (Trực tiếp)
Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên
Một phần (Trực tiếp)
Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên
Toàn trình
Cấp chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Toàn trình
Cấp chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Toàn trình
Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Toàn trình
Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên
Một phần (Trực tiếp)
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp.
Toàn trình
Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Loading...