Mức độ 2  Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

Ký hiệu thủ tục: 1.002801.000.00.00.H15
Lượt xem: 374
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông Vận tải Đắk Lắk.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe
Cách thức thực hiện
  • Trực tiếp
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện

  • Giấy phép lái xe

Lệ phí


Lệ phí cấp GPLX: 135.000 đồng/Giấy phép


Phí


0


Căn cứ pháp lý


-  Thông tư số 12/2017TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; - Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;- Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT ngày 20/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;- Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính.


  • b) Giải quyết TTHC: Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, cấp đổi Giấy phép lái xe và cắt góc Giấy phép lái xe do ngành công an cấp; trả hồ sơ đổi Giấy phép lái xe cho người có Giấy phép lái xe. (Khi đến nộp hồ sơ, người lái xe được cơ quan cấp giấy phép lái xe chụp ảnh trực tiếp tại cơ quan cấp giấy phép lái xe và xuất trình bản chính các hồ sơ để đối chiếu, trừ các bản chính đã gửi).

  • a) Nộp hồ sơ TTHC: Người có Giấy phép lái xe nộp hồ sơ đề nghị đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải.

Hồ sơ đổi Giấy phép lái xe mô tô do ngành công an cấp trước ngày 01/8/1995:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản sao giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam)   Bản chính: 0 Bản sao: 1
Hồ sơ gốc (nếu có)   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu mau 1.docx Bản chính: 1 Bản sao: 0

Hồ sơ đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp từ ngày 01/8/1995:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản sao Quyết định ra khỏi ngành hoặc nghỉ hưu của cấp có thẩm quyền   Bản chính: 0 Bản sao: 1
Bản sao giấy phép lái xe của ngành Công an cấp còn thời hạn sử dụng, giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam)   Bản chính: 0 Bản sao: 1
Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ trường hợp đổi giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu mau 1.docx Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

  • Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu Tải về

- Cán bộ, chiến sĩ công an có giấy phép lái xe do ngành Công an cấp sau ngày 31 tháng 7 năm 1995 còn thời hạn sử dụng. - Giấy phép lái xe không quá thời hạn sử dụng theo quy định; không bị tẩy xóa, rách nát; còn đủ các yếu tố cần thiết để đổi giấy phép lái xe hoặc không có sự khác biệt về nhận dạng.