Mức độ 2  Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

Ký hiệu thủ tục: 1.002793.000.00.00.H15
Lượt xem: 225
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông Vận tải Đắk Lắk.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe
Cách thức thực hiện
  • Trực tiếp
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện

  • Giấy phép lái xe

Lệ phí


Lệ phí cấp GPLX: 135.000 đồng/Giấy phép


Phí


0


Căn cứ pháp lý


- Thông tư 12/2017TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;- Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;- Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính


  • (Khi đến nhận giấy phép lái xe, người lái xe xuất trình bản chính các hồ sơ để đối chiếu, trừ các bản chính đã gửi).

  • a) Nộp hồ sơ TTHC: Người lái xe nộp hồ sơ đề nghị đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam đến Sở Giao thông vận tải.

  • b) Giải quyết TTHC: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, đổi Giấy phép lái xe, giao Giấy phép lái xe mới cho người đổi, trường hợp phát hiện có nghi vấn, cơ quan cấp đổi giấy phép lái xe có văn bản đề nghị Đại sứ quán, Lãnh sự quán của quốc gia cấp giấy phép lái xe tại Việt Nam xác minh.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
01 ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm nền ảnh màu xanh, kiểu chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Bản dịch giấy phép lái xe nước ngoài ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng dịch thuật của cơ quan công chứng hoặc Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam mà người dịch làm việc, đóng dấu giáp lai với bản sao giấy phép lái xe   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Bản sao có chứng thực danh sách xuất nhập cảnh của Bộ Công an hoặc bản sao hộ chiếu gồm phần số hộ chiếu, họ tên và ảnh người được cấp, thời hạn sử dụng và trang thị thực nhập cảnh vào Việt Nam   Bản chính: 0 Bản sao: 1
Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu mau 1.doc Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

  • Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe của người nước ngoài cấp theo mẫu Tải về

Khách du lịch nước ngoài lái xe đăng ký nước ngoài vào Việt Nam, có giấy phép lái xe quốc gia còn thời hạn sử dụng.