Mức độ 2  Di chuyển hài cốt liệt sỹ

Ký hiệu thủ tục: 1.003159.000.00.00.H15
Lượt xem: 468
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Lao động - TB&XH cấp huyện. - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - TB&XH tỉnh.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực LĐTBXH-Chính sách người có công
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của UBND huyện.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


Trong thời hạn 03 ngày làm việc.


Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


Quyết định về việc di dời hài cốt và hỗ trợ tiền tàu, xe cho thân nhân liệt sỹ.


Lệ phí


Không


Phí


#


Căn cứ pháp lý


Thông tư Liên tịch số 13/2014/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội-Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sỹ.


- Bước 1: Thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sỹ làm đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sỹ. Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 01 ngày làm việc có trách nhiệm xác nhận vào đơn theo quy định.

- Bước 2: Thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sỹ có nguyện vọng di chuyển hài cốt liệt sỹ làm đơn gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

- Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn di chuyển hài cốt liệt sỹ có trách nhiệm cấp giấy giới thiệu di chuyển hài cốt liệt sỹ (mẫu số 03-GGT).

Trường hợp giấy tờ nộp không hợp lệ thì trong thời gian 03 ngày làm việc phải gửi văn bản trả lời nêu rõ lý do kèm toàn bộ giấy tờ đã nộp cho người đứng đơn để hoàn thiện theo quy định.

Thời gian nhận và trả kết quả: Sáng từ 7h30' đến 11h30'; Chiều từ 13h30' đến 17h00', từ thứ 2 đến thứ 6.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ các giấy tờ quy định tại Khoản 1, Điều 19, Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để giải quyết việc di chuyển hài cốt liệt sỹ;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

+ Phối hợp với Ban quản lý nghĩa trang liệt sỹ hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã (trường hợp không có Ban quản lý nghĩa trang liệt sỹ) lập biên bản bàn giao hài cốt liệt sỹ (mẫu số 13-MLS);           

+ Lưu giấy đề nghị di chuyển hài cốt liệt sỹ, biên bản bàn giao hài cốt liệt sỹ;

+ Lập Phiếu báo di chuyển hài cốt liệt sỹ (mẫu số 14-MLS) để gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sỹ và nơi an táng hài cốt liệt sỹ (đối với trường hợp hài cốt liệt sỹ sau di chuyển không an táng tại địa phương đang quản lý hồ sơ gốc) kèm theo biên bản bàn giao hài cốt liệt sỹ.

+ Đơn xin di chuyển hài cốt liệt sỹ (mẫu số 12-MLS) có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú; + Bản sao giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ hoặc bản sao Bằng “Tổ quốc ghi công”; + Một trong các giấy tờ sau: giấy báo tin mộ liệt sỹ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc giấy xác nhận mộ liệt sĩ của cơ quan quản lý nghĩa trang liệt sỹ nơi an táng mộ liệt sỹ; + Trường hợp người di chuyển hài cốt liệt sỹ không phải là thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sỹ thì phải có thêm giấy ủy quyền của thân nhân liệt sỹ hoặc người thờ cúng liệt sỹ.

File mẫu:

Không