Mức độ 2  Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Ký hiệu thủ tục: 2.000779.000.00.00.H15
Lượt xem: 107
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch
Cách thức thực hiện

Công dân trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện


Bản chính Trích lục hộ tịch


Lệ phí


1.500.000 đồng. Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.


Phí


Không


Căn cứ pháp lý


- Luật Hộ tịch;- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ;- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp;- Thông tư số 85/2019/TT-BTP ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính;- Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 08/7/2020 của  HĐND tỉnh.


- Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Bước 2: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết Phiếu tiếp nhận và hẹn trả hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn công dân bổ sung hồ sơ theo quy định của pháp luật.

 - Bước 3: Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian: các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ Lễ theo quy định). Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ. Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

- Tờ khai theo mẫu quy định; - Giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con gồm: + Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con. + Trường hợp không có văn bản quy định trên thì phải có thư từ, phim ảnh, băng, đĩa, đồ dùng, vật dụng khác chứng minh mối quan hệ cha con, quan hệ mẹ con và văn bản cam đoan của cha, mẹ về việc trẻ em là con chung của hai người, có ít nhất hai người thân thích của cha, mẹ làm chứng. - Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu để chứng minh về nhân thân đối với người nước ngoài. Đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước phải xuất trình bản chính một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân. Trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa được vận hành thống nhất trên cả nước, người yêu cầu đăng ký hộ tịch phải xuất trình giấy tờ chứng minh nơi cư trú.

File mẫu:

  • Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu Tải về
  • Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con Tải về

Không