Mức độ 2  Cấp mới Giấy phép lái xe

Ký hiệu thủ tục: 1.002835.000.00.00.H15
Lượt xem: 204
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe
Cách thức thực hiện

Chậm nhất không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch

  • Trực tiếp
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch.


Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện

  • Giấy phép lái xe. - Thời hạn của Giấy phép lái xe: + Giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3 không có thời hạn. + Giấy phép lái xe hạng B1 cấp cho người lái xe có thời hạn đến đủ 55 tuổi đối với nữ và đến đủ 60 tuổi đối với nam; trong trường hợp người lái xe trên 45 tuổi đối với nữ và trên 50 tuổi đối với nam thì giấy phép lái xe được cấp có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp. + Giấy phép lái xe hạng A4, B2 có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp. + Giấy phép lái xe hạng C, D, E, FB2, FC, FD, FE có thời hạn 05 năm, kể từ ngày cấp.

Lệ phí


Lệ phí cấp GPLX: 135.000 đồng/Giấy phép- Phí sát hạch lái xe:+ Đối với thi sát hạch lái xe mô tô (hạng xe A1, A2, A3, A4): sát hạch lý thuyết: 40.000 đồng/lần sát hạch; sát hạch thực hành: 50.000 đồng/lần sát hạch.+ Đối với thi sát hạch lái xe ô tô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F): sát hạch lý thuyết: 90.000 đồng/lần sát hạch; sát hạch trong hình: 300.000 đồng/lần sát hạch; sát hạch trên đường giao thông công cộng: 60.000 đồng/lần sát hạch


Phí


0


Căn cứ pháp lý


- Thông tư số 01/2021/TT-BGTVTngày 20/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;- Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính. 


  • a) Nộp hồ sơ TTHC: Cá nhân học lái xe lần đầu, học lái xe nâng hạng nộp hồ sơ dự học, sát hạch để cấp Giấy phép lái xe tại cơ sở được phép đào tạo lái xe.

  • b) Giải quyết TTHC: - Cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo theo chương trình quy định; nộp hồ sơ và báo cáo danh sách đề nghị sát hạch với Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải.

  • - Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, báo cáo sát hạch, tổ chức sát hạch lái xe và cấp Giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch.

  • - Người học lái xe khi đến nộp hồ sơ được cơ sở đào tạo chụp ảnh trực tiếp lưu giữ trong cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe.

Đối với người dự sát hạch nâng hạng Giấy phép lái xe lên hạng B1 số, B2, C, D, E và các hạng F:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
+ Bản khai thời gian hành nghề và số km lái xe an toàn theo mẫu và phải chịu trách nhiệm về nội dung khai trước pháp luật mau 2 ban khai km an toan.doc Bản chính: 1 Bản sao: 0
+ Bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc bằng cấp tương đương trở lên đối với trường hợp nâng hạng giấy phép lái xe lên các hạng D, E (xuất trình bản chính khi kiểm tra hồ sơ dự sát hạch)   Bản chính: 0 Bản sao: 1
+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài   Bản chính: 0 Bản sao: 1
+ Bản sao giấy phép lái xe (xuất trình bản chính khi dự sát hạch)   Bản chính: 0 Bản sao: 1
+ Bản sao hộ chiếu còn thời hạn trên 06 tháng và thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú hoặc chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ đối với người nước ngoài   Bản chính: 0 Bản sao: 1
+ Chứng chỉ đào tạo nâng hạng   Bản chính: 1 Bản sao: 0
+ Danh sách đề nghị sát hạch của cơ sở đào tạo lái xe có tên của người dự sát hạch nâng hạng. ( Người học lái xe khi đến nộp hồ sơ được cơ sở đào tạo chụp ảnh trực tiếp lưu giữ trong cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe)   Bản chính: 1 Bản sao: 0
+ Giấy khám sức khoẻ của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định   Bản chính: 1 Bản sao: 0
+ Hồ sơ của người học nâng hạng Giấy phép lái xe   Bản chính: 0 Bản sao: 0
+ Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu mau 1 de nghi hoc sat hach.doc Bản chính: 1 Bản sao: 0
- Hồ sơ do cơ sở đào tạo lái xe nộp:   Bản chính: 0 Bản sao: 0
- Hồ sơ do người học nâng hạng Giấy phép lái xe nộp:   Bản chính: 0 Bản sao: 0

Đối với người dự sát hạch lái xe lần đầu:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài   Bản chính: 0 Bản sao: 1
+ Bản sao hộ chiếu còn thời hạn trên 06 tháng và thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú hoặc chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ đối với người nước ngoài   Bản chính: 0 Bản sao: 1
+ Chứng chỉ sơ cấp hoặc chứng chỉ đào tạo đối với người dự sát hạch lái xe hạng A4, B1, B2 và C   Bản chính: 1 Bản sao: 0
+ Danh sách đề nghị sát hạch của cơ sở đào tạo lái xe có tên của người dự sát hạch   Bản chính: 1 Bản sao: 0
+ Giấy khám sức khoẻ của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định   Bản chính: 1 Bản sao: 0
+ Hồ sơ của người học lái xe   Bản chính: 0 Bản sao: 0
+ Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu mau 1 de nghi hoc sat hach.doc Bản chính: 1 Bản sao: 0
- Hồ sơ do cơ sở đào tạo lái xe nộp:   Bản chính: 0 Bản sao: 0
- Hồ sơ do người học lái xe nộp:   Bản chính: 0 Bản sao: 0

File mẫu:

- Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được pháp cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam. - Đủ tuổi (tính đến ngày dự sát hạch lái xe), sức khoẻ, trình độ văn hóa theo quy định; đối với người học để nâng hạng giấy phép lái xe, có thể học trước nhưng chỉ được dự sát hạch khi đủ tuổi theo quy định. - Người học để nâng hạng giấy phép lái xe phải có đủ thời gian hành nghề và số km lái xe an toàn như sau: + Hạng B1 số tự động lên B1: thời gian lái xe từ 01 năm trở lên và 12.000 km lái xe an toàn trở lên; + Hạng B1 lên B2: thời gian lái xe từ 01 năm trở lên và 12.000 km lái xe an toàn trở lên; + Hạng B2 lên C, C lên D, D lên E; các hạng B2, C, D, E lên hạng F tương ứng; các hạng D, E lên FC: thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên và 50.000 km lái xe an toàn trở lên; + Hạng B2 lên D, C lên E: thời gian hành nghề từ 05 năm trở lên và 100.000 km lái xe an toàn trở lên.