Trực tuyến một phần  Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Ký hiệu thủ tục: 2.000794.000.00.00.H15
Lượt xem: 935
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp xã

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Thể dục thể thao
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


Quyết định hành chính


Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý


-    Luật Thể dục, thể thao ngày 29/11/2006;-    Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ;-    Thông  tư   số   18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.


Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận của câu lạc bộ thể thao cơ sở.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận, trường hợp không công nhận thì phải có văn bản nêu rõ lý do, nếu không đáp ứng các điều kiện thì phải trả lời bằng văn bản

(1) Quyết định thành lập; (2) Danh sách Ban chủ nhiệm; (3) Danh sách hội viên; (4) Địa điểm luyện tập; (5) Quy chế hoạt động.

File mẫu:

Không