Trực tuyến toàn trình  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Ký hiệu thủ tục: 2.001786.000.00.00.H15
Lượt xem: 605
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đắk Lắk - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố - Cơ quan phối hợp: Không.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đắk Lắk - Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính (Lưu ý: Các hồ sơ gửi qua đường bưu chính sẽ được Bộ phận Một cửa thông báo tính hợp lệ của hồ sơ tại UBND các huyện, thị xã, thành phố trong vòng 10 ngày. Quá thời hạn trên, nếu tổ chức, cá nhân không đến liên hệ trực tiếp thì hồ sơ sẽ được chuyển lưu trữ trong thời hạn một tháng sẽ không còn giá trị); - Nộp qua mạng Internet: Tại Website http://motcua.daklak.gov.vn.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (trường hợp từ chối, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do).


Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng


Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý


- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.


Bước 1: Trường hợp giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận tới Cơ quan cấp giấy chứng nhận.

Bước 2: Cán bộ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (“Một cửa”) tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả;

- Nếu không đầy đủ thì trả lại và hướng dẫn cho tổ chức hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Trả kết quả theo giấy hẹn:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính: Trong ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ, Lễ theo quy định).

+ Buổi sáng: 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút.

+ Buổi chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 phút.

Trường hợp chủ điểm là cá nhân
- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng
Trường hợp chủ điểm là tổ chức
- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng

File mẫu:

  • Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 12 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP (Đối với cá nhân) Tải về In ấn
  • Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 13 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP (Đối với tổ chức, doanh nghiệp) Tải về In ấn

Không