Mức độ 4  Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Ký hiệu thủ tục: 2.001762.000.00.00.H15
Lượt xem: 276
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đắk Lắk; - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố; - Cơ quan phối hợp: Không.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành
Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đắk Lắk; - Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính (Lưu ý: Các hồ sơ gửi qua đường bưu chính sẽ được Bộ phận Một cửa thông báo tính hợp lệ của hồ sơ tại UBND các huyện, thị xã, thành phố trong vòng 10 ngày. Quá thời hạn trên, nếu tổ chức, cá nhân không đến liên hệ trực tiếp thì hồ sơ sẽ được chuyển lưu trữ trong thời hạn một tháng sẽ không còn giá trị); - Nộp qua mạng Internet: Tại Website http://motcua.daklak.gov.vn.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


05 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (trường hợp từ chối, UBND cấp huyện có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do).


Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý


- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;
- Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;
- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.


Bước 1: Cơ sở dịch vụ photocopy phải gửi tờ khai thay đổi thông tin trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có một trong các thay đổi về thông tin đã khai báo đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Bước 2: Cán bộ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (“Một cửa”) tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả;

- Nếu không đầy đủ thì trả lại và hướng dẫn cho tổ chức hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Trả kết quả theo giấy hẹn:

- UBND cấp huyện cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý.

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính: Trong ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ, Lễ theo quy định).

+ Buổi sáng: 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút.

+ Buổi chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 phút.

Tờ khai thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy

File mẫu:

  • Tờ khai thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy Tải về

Không