Mức độ 4  Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại khoản 2, Điều 21, Thông tư số 09/2015/TT-BYT

Ký hiệu thủ tục: SYT-D-MP-37
Lượt xem: 76
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Dược- Mỹ phẩm
Cách thức thực hiện

Qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa thuộc Văn phòng Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk - số 68 Lê Duẩn, TP.Buôn Ma Thuột – tỉnh Đắk Lắk.

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị theo dấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ.


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiệnGiấy xác nhận nội dung quảng cáo.


Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý- Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016;
- Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội;
- Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 của Bộ Y tế về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế;
- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;
- Nghị định số 100/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/11/2014 quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo.


Bước 1: Tổ chức đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa thuộc Văn phòng Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk - số 68 Lê Duẩn, TP.Buôn Ma Thuột – tỉnh Đắk Lắk.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị theo dấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo xem xét cấp lại cho cơ sở. Trường hợp từ chối cấp lại, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản thông báo nêu rõ lý do.

Bước 3: Đến hẹn nhận kết quả tại Bộ phận một cửa thuộc Văn phòng Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6, trừ ngày nghỉ và ngày lễ.

 

- Văn bản đề nghị cấp lại giấy xác nội dung quảng cáo theo quy định tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư 09/2015/TT-BYT;

- Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

- Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã hết hiệu lực kèm theo mẫu hoặc kịch bản quảng cáo đã được duyệt.

File mẫu:

  • Đơn đề nghị Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo Tải về

Không