Trực tuyến một phần  Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

Ký hiệu thủ tục: 2.001904.000.00.00.H15
Lượt xem: 474
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Trung tâm giáo dục thường xuyên

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyếtTheo Kế hoạch của Hội đồng tuyển sinhÐối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiệnGiấy phép vào học tại lớp tương ứng với trình độLệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Thông tư số 17/2003/TT-BGD&ĐT ngày 28/4/2003 hướng dẫn Điều 3, Điều 7 và Điều 8 của Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 22/11/2001 của Chính phủ về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sởa) Đối tượng học bổ túc THCS cần ghi tên và nộp hồ sơ, học bạ (nếu có) tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường, lớp bổ túc văn hoá.

b) Trường hợp không có hồ sơ, học bạ thì sở giáo dục và đào tạo tổ chức kiểm tra trình độ hai môn ngữ văn và toán. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo cấp giấy phép vào học tại lớp tương ứng với trình độ. Giấy cho phép vào học này là căn cứ để thay học bạ các lớp dưới trong hồ sơ dự thi tốt nghiệp bổ túc THCS.

- Đơn xin vào học
- Bằng tiểu học (hoặc giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học)
- Giấy khai sinh

File mẫu:

Không