Trực tuyến một phần  Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

Ký hiệu thủ tục: 1.005108.000.00.00.H15
Lượt xem: 382
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Trung tâm giáo dục thường xuyên nơi Đối tượng học bổ túc xin chuyển đến

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyếtKhông quy địnhÐối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiệnTrung tâm giáo dục thường xuyên nơi xin chuyển đến đồng ý tiếp nhậnLệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lýThông tư số 17/2003/TT-BGDĐT ngày 28/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn Điều 3, Điều 7 và Điều 8 của Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 21/11/2001 của Chính phủ về thực hiện phổ cập giáo dục Trung học cơ sở.a) Đối tượng học bổ túc trung học cơ sở muốn chuyển trường cần có đơn xin chuyển trường.

b) Được phép chuyển trường khi nơi xin chuyển đến đồng ý tiếp nhận.

a) Đơn xin chuyển trường.

b) Văn bản đồng ý của trường nơi xin chuyển đến.

File mẫu:

Không