Mức độ 4  Cấp thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi

Ký hiệu thủ tục: X-BHYT-01
Lượt xem: 1137
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

UBND xã, phường, thị trấn

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bảo hiểm y tế
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


Không quy định thời hạn giải quyết với thủ tục cấp lần đầu thẻ khám, chữa bệnh nhưng có quy định việc cấp thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi phải thực hiện hàng tháng


Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện


Thẻ


Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý


- Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em;- Nghị định số 36/2005/NĐ-CP ngày quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dủctẻ em;- Thông tư số 29 /2008/TT- BL&TBXH ngày 28/11/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc cấp , quản lý và sử dụng thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập.


Bước 1 :Cá nhân (cha, mẹ, người giám hộ của trẻ em) chuẩn bị hồ sơ theo quy định để làm căn cứ cấp thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Bước 2 : Cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã.

- Công chức nhận và kiểm tra hồ sơ (hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ).

Bước 3: Cá nhân (cha, mẹ, người giám hộ của trẻ em) trực tiếp nhận thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi tại Uỷ ban nhân dân cấp xã.

- Giấy khai sinh của trẻ em (bản gốc hoặc bản sao).

- Trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi không đăng ký thường trú tại xã, phường, thị trấn nhưng đang sinh sống trên địa bàn thì ngoài giấy khai sinh phải có giấy xác nhận của thôn, xóm hoặc ban quản lý khu dân cư hiện đang thường trú ở thôn, xóm hoặc khu dân cư để làm căn cứ cấp thẻ khám, chữa bệnh cho trẻ em.

File mẫu:

Không