Mức độ 4  Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất

Ký hiệu thủ tục: 2.000847.000.00.00.H15
Lượt xem: 78
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông vận tải

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Xe máy chuyên dùng
Cách thức thực hiện
Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk. 
(Số 09 Nguyễn Tất Thành, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


03 ngày làm việc kể từ ngày hết thời gian đăng tải.


Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện

  • Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng và biển số

Lệ phí


- Lệ phí cấp lại giấy đăng ký kèm theo biển số: 200.000 đồng/lần/phương tiện.- Lệ phí cấp lại giấy đăng ký không kèm theo biển số: 50.000 đồng/lần/phương tiện.


Phí


0


Căn cứ pháp lý


  • Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng Số: 188/2016/TT-BTC

  • Thông tư quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng Số: 22/2019/TT-BGTVTa) Nộp hồ sơ TTHC

  • Khi làm thủ tục đăng ký trực tiếp với cơ quan cấp đăng ký, chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn để kiểm tra; trường hợp không chính chủ thì người được ủy quyền phải có giấy ủy quyền của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật; người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó.

  • Chủ sở hữu có xe máy chuyên dùng bị mất Giấy chứng nhận đăng ký, biển số lập hồ sơ theo quy định và nộp tại Sở Giao thông vận tải nơi đã đăng ký xe máy chuyên dùng.

b) Giải quyết TTHC

  • Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra nội dung hồ sơ và thông báo cho chủ sở hữu trong thời gian tối đa 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

  • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì Sở Giao thông vận tải hướng dẫn chủ sở hữu bổ sung, hoàn thiện lại;

  • Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, Sở Giao thông vận tải đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải trong thời hạn 15 ngày. Hết thời gian đăng tải nếu không nhận được ý kiến phản hồi liên quan đến tranh chấp xe máy chuyên dùng đề nghị cấp lại đăng ký, trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc Sở Giao thông vận tải cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương đăng ký theo mẫu Mau 5.2.doc Bản chính: 1 Bản sao: 0
Tờ khai cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng theo mẫu Mau 5.1.doc Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

  • Tờ khai cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng theo mẫu Tải về
  • Bản thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương đăng ký theo mẫu Tải về

#