Mức độ 2  Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

Ký hiệu thủ tục: 1.001826.000.00.00.H15
Lượt xem: 44
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông vận tải

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Xe máy chuyên dùng
Cách thức thực hiện

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ

  • Trực tiếp
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện

  • Thu lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số, vào Sổ quản lý đăng ký xe máy chuyên dùng

Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý


Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ Giao thông vận tải.


a) Nộp hồ sơ TTHC

  • Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng lập 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định nộp tại Sở Giao thông vận tải nơi đã đăng ký

  • Khi làm thủ tục đăng ký trực tiếp với cơ quan cấp đăng ký, chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn để kiểm tra; trường hợp không chính chủ thì người được ủy quyền phải có giấy ủy quyền của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật; người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó.

b) Giải quyết TTHC

  • Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, thu lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số, vào Sổ quản lý đăng ký xe máy chuyên dùng và trả lại hồ sơ đăng ký cho chủ sở hữu trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ

  • Trường hợp cơ quan có thẩm quyền phát hiện có vi phạm quy định về cấp đăng ký, biển số, Sở Giao thông vận tải ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số đã cấp và công bố trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, biển số (trừ trường hợp bị mất)   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Tờ khai thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu Mau 9.doc Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

  • Tờ khai thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu Tải về

#