Toàn trình  Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Ký hiệu thủ tục: 1.001758.000.00.00.H15
Lượt xem: 1605
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp xã; Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyếtTrong thời hạn 06 ngày làm việc.Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiệnTrợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng theo địa chỉ nơi cư trú mới.
 Lệ phí


Không

Phí


Không

Căn cứ pháp lý


Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính Phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội  


- Bước 1: Đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng có văn bản kiến nghị gửi Chủ tịch UBND cấp xã nơi cư trú mới.

- Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, Chủ tịch UBND cấp xã có văn bản gửi Phòng Lao động – Thương  binh và Xã hội.

- Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Chủ tịch UBND cấp xã, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định và thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng theo địa chỉ nơi cư trú mới.

 

Văn bản kiến nghị của đối tượng hoặc người giám hộ đối tượng.

 

File mẫu:

Không