Mức độ 4  Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

Ký hiệu thủ tục: 1.008092.000.00.00.H15
Lượt xem: 124
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Văn hóa cơ sở
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

 • Trực tiếp


 • 4 Ngày làm việc


   


  Trực tuyến


 • 4 Ngày làm việc


   


  Dịch vụ bưu chính


 • 4 Ngày làm việc


   
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

 • Giấy chứng nhận đăng ký, biển số hoặc văn bản trả lời nêu rõ lý do.


Lệ phí


Không


Phí


.


Căn cứ pháp lý


 • Luật 16/2012/QH13 Số: 16/2012/QH13
 • - Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua mạng dịch vụ công trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận tiếp nhận của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: số 727, QL 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

 • - Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để hoàn thiện hồ sơ. + Hồ sơ đầy đủ thì viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả sau đó (trong thời hạn 0,5 ngày) chuyển đến Phòng chuyên môn của Sở để nghiên cứu, giải quyết.

 • - Bước 3. Cán bộ phòng chuyên môn phụ trách lĩnh vực có trách nhiệm phối hợp các đơn vị có liên quan thẩm định, trình lãnh đạo Sở xem xét, quyết định (trong thời hạn 03 ngày).

 • - Bước 4. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phước hoặc qua mạng Internet hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Văn bản thông báo   Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

Không