Tìm thấy 1604 thủ tục

Mức độ 2
Xác nhận, đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Mức độ 2
Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
Mức độ 2
Thủ tục trợ giúp đột xuất hỗ trợ lương thực
Mức độ 2
Thủ tục trợ giúp đột xuất hỗ trợ người bị thương nặng
Mức độ 2
Thủ tục hỗ trợ đột xuất chi phí mai táng cho đối tượng trợ cấp đột xuất
Mức độ 2
Thủ tục trợ giúp đột xuất hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
Mức độ 2
Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội đối với đối tượng (Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng; trẻ em nhiễm HIV, người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người cao tuổi, người khuyết tật)
Mức độ 2
Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng
Mức độ 2
Thủ tục cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công
Mức độ 2
Thủ tục mua bảo hiểm y tế
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp một lần cho thân nhân người có công với cách mạng từ trần
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với người Hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết trợ cấp hàng tháng cho người tham gia hoạt động Kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học
Loading...