Tìm thấy 98 thủ tục

Một phần (Trực tiếp)
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
Một phần (Trực tiếp)
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
Một phần (Trực tiếp)
Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục
Một phần (Trực tiếp)
Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục
Một phần (Trực tiếp)
Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục
Một phần (Trực tiếp)
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
Một phần (Trực tiếp)
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
Một phần (Trực tiếp)
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
Một phần (Trực tiếp)
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại
Một phần (Trực tiếp)
Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục
Toàn trình
Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục
Một phần (Trực tiếp)
Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại
Một phần (Trực tiếp)
Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Một phần (Trực tiếp)
Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Một phần (Trực tiếp)
Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú
Loading...